Sportovní Benchmarking je rozdělen do několika specifických modulů (viz níže). Modul 1 je zaměřen na základní parametry financování sportu z rozpočtu obce/města, je určen všem velikostním kategoriím. Předmětem Modulu 2 je efektivnost organizace pro správu sportovních zařízení. Další moduly jsou zaměřeny na efektivitu provozu konkrétních sportovních zařízení: Modul 3  – Krytý plavecký bazén a Modul 4 – Zimní stadion. Efektivnost je v rámci hodnocení chápána nejen v ekonomickém smyslu, hodnocena je také společenská efektivnost využití sportovních zařízení. Předmětem analýzy v rámci Modulu 5 a Modulu 6 jsou multifunkční sportovní haly, resp. letní koupaliště. Níže se můžete seznámit s konkrétními indikátory v rámci uvedených modulů.