Výzkum účasti ve sportu obyvatel, analýza návštěvnosti sportovišť

Máme bohaté zkušenosti s výzkumem sportovní účasti obyvatel, realizovali jsme výzkum v mnoha městech různých velikostních kategorií. Navrhneme design výzkumu tak, aby reflektoval velikostní kategorii sídla a splnil očekávání zadavatele. Disponujeme poznatky ze vzorku více než 10 000 obyvatel ČR, můžeme tak výsledky srovnat se situací v dalších městech. Realizujeme také průzkumy návštěvnosti sportovních zařízení, kvality služeb či spokojenosti obyvatel. S naší pomocí můžete pochopit chování zákazníků, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb, a zvýšit tak spokojenost a loajalitu občana či zákazníka.

Ovládáme řadu nástrojů zaměřených na uživatele, které pomáhají našim klientům identifikovat, co je pro jejich zákazníka sportovních zařízení a služeb. Ovládáme kvalitativní i kvantitativní techniky sběru dat, máme velké množství zkušeností s jejich analýzou, interpretací a prezentací na přání klienta. Zpracujeme design výzkumu na základě konzultací a požadavků, který bude zároveň splňovat charakteristiky odpovídající nejvyšším požadavkům akademického výzkumu. Následně uskutečníme šetření na lokální úrovni - na území města či přímo ve  sportovním zařízení. Dokážeme využít sociální sítě, telefonické a elektronické dotazování.


Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

 

© 2014 - 2019 LOKAL SPORT