PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA HAVÍŘOVA V LETECH 2018-2025

Vážení občané, představitelé sportovního hnutí,

v současné době město dokončuje Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025, který vzešel z realizovaných šetření a dílčích analýz v oblasti podpory sportu. Plán rozvoje sportu se týká budoucího směřování jak organizovaného sportu, tak podmínek pro neorganizované aktivity všech obyvatel. V této souvislosti bychom Vám chtěli dát možnost vyjádřit se k předkládanému dokumentu, který bude schvalován zastupitelstvem.

Po kliknutí na níže uvedený obrázek máte celý dokument k nahlédnutí, zároveň si jej můžete stáhnout do svého počítače. Prostřednictvím formuláře máte možnost vznést návrhy či připomínky, které se týkají Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025. Vaše připomínky či náměty můžete zasílat prostřednictvím formuláře do 16.8. 2019, následně budou posouzeny a zapracovány řešitelským týmem

Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025  (stáhnete po kliknutí na následující obrázek):

Pro zobrazení klikněte na další obrázek:

Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025 je zpracován v rámci projektu „Zpracování strategických dokumentů SMH", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007365, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Děkujeme za spolupráci, řešitelský tým.

 

 

 

 

 

 

--