photo-1449973581296-e82bb57dc2ca

 

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

j.popelka@lokalsport.cz

+420 728 713 727

 

Jakub je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval sportovní management a následně absolvoval doktorské studium se zaměřením na vztah veřejné správy a sportu, v rámci studia absolvoval dlouhodobý studijní pobyt ve Sport Industry Research Centre (SIRC) na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Zde získal další zkušenosti v oblasti sportu pro všechny, realizace strategických dokumentů či hodnocení efektivnosti sportovních zařízení. SIRC patří mezi nejvýznamnější centra poskytující výzkumnou činnost a další odborné služby v oblasti sportu ve Velké Británii, především pak pro střešní organizaci Sport England. Díky tomu Lokal Sport disponuje účinnými přístupy a efektivními metodami, které jsou již ověřené v praxi. V disertační práci se zabýval problematikou podpory a poskytování sportu na lokální úrovni z perspektivy disciplín jako jsou veřejná politika (public policy), ekonomie či sociologie sportu. Aktivně vystupuje na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí, výsledky výzkumu publikuje v odborných periodikách v českém i anglickém jazyce. Jakub byl hlavním řešitelem projektu Grantové Agentury UK - "Sportovní infrastruktura v obcích". 

Výběr z realizovaných prací a publikační činnosti:

 • Návrh strategické koncepce sportu pro město Strakonice (2015)
 • Strategická koncepce sportu pro město Kolín (2015)
 • Popelka. J. (2015). Providing Public Sport Facilities in Post-Socialist Times: The Case of the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy, 9(2), s.190–208.
 • Popelka, J. (2014). Sociální spravedlnost ve sportu: Poskytování sportovních zařízení v obcích. Česká kinantropologie, 18(4), s. 63–74.
 • Popelka, J. (2014). Territorial Justice and Sport: Public Subsidies to Sport in Czech Regions. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, 50(1) s. 46–54.
 • Popelka, J. & Slepičková, I. (2013). Právní a organizační formy poskytování sportovních zařízení v ORP. Ekonomika a management, 7(4), s. 5–14.
Spolupracující architekt:
Ing. arch. Kryštof Kreisinger

12369906_10208238958632778_512168010_o

krystof.kreisinger@email.cz

+420 728 992 379

vlastní web

 

 

Kryštof studoval na Fakultě stavební ČVUT, Fakultě architektury ČVUT a Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid při Universidad Politécnica de Madrid. V roce 2008 obdržel Žlutou kartu (ocenění nejlepších projektů Katedrou Architektury). Studium zakončil diplomovou prací u doc. Jana Jehlíka na Fakultě architektury ČVUT. Následně pracoval v ateliérech architekti chmelík & partneři, Riofrio architects a Ateliér P.H.A. Během své praxe pracoval na tématicky různorodých projektech od navrhování staveb veřejných,administrativních a bytových, přes řešení kulturních památek až po návrhy veřejných prostorů a větších urbanistických celků. V roce 2011 získal v soutěži Cena Petra Parléře (společně s Jaromírem Chmelíkem a Hanou Kasalovou) Cenu Ministerstva pro místní rozvoj (Kategorie A – Veřejná prostranství) a zároveň Cenu Petra Parléře za vítězný projekt v soutěži.

Vybrané reference:

 • Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové (DUR, DSP, DPS, architekti chmelík a partneři 2011–2013, dokončení 2015)
 • Rekonstrukce MěKS Dačice (STS, Ateliér P.H.A., 2015)
 • Přístavba sídla FAČR (DPS, ZSPD, AD, Ateliér P.H.A,, Ateliér PH5, 2014–2015)
 • Areál MŠ Za Lávkami (STS, Ateliér P.H.A, 2014)
 • Centrum sdílených služeb a centrum zákaznické podpory eBrána (studie, DSP, AD, architekti chmelík a partneři, 2012)
 • Klatovy – regenerace parteru náměstí Míru (Soutěžní studie, ve spolupráci s J. Chmelíkem a H. Kasalovou, 2011)

  

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

© 2014-2019 LOKAL SPORT