photo-1453824288474-7705273735fc

V současné době zpracováváme:

     Plán rozvoje sportu pro město OTROKOVICE

     Návrh kritérií a systému financování sportu pro město CHEB

     Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu v ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

     Koncepce sportu a tělovýchovy pro město STAŇKOV

 

V roce 2019 jsme realizovali mimo jiné následující projekty:

                   Návrhová část plánu rozvoje sportu pro statutární město Havířov

 

            Plán rozvoje sportu a pasportizace sportovních zařízení pro město Příbram

 

            Plán rozvoje sportu pro město Kroměříž

 

                      Koncepce rozvoje sportu v Milevsku

Plán rozvoje sportu Nový Jičín

Celý dokument je k dispozici po kliknutí na následující obrázek:

Strategická koncepce sportu města Mělníka

Celý dokument je k dispozici po kliknutí na následující obrázek:

Strategická koncepce sportu města Kolína

Účelem koncepce sportu bylo zhotovení dokumentu vycházejícího z analýzy relevantních dat, jenž bude sloužit vedení města a dalším zainteresovaným stranám jako soubor podkladů pro každodenní, střednědobé i strategické rozhodování o podpoře sportu a při investičních záměrech, které souvisejí se sportovní a volnočasovou vybaveností města s důrazem na její efektivní využití. Koncepce je postavena na třech pilířích – analýze na straně poptávky, nabídky a analýze financování sportu. Součástí ekonomické analýzy financování sportu je komparace financování v populačně srovnatelných městech. Analýza poptávky čerpá z demografických dat, hlavní těžiště je pak v dotazníkovém šetření na vzorku populace města, včetně dat o organizované účasti ve sportovních klubech a návštěvnosti sportovních akcí. Analýza nabídky vychází z výsledků terénního šetření, jejím hlavním účelem je poskytnout vedení města přehled sportovních ploch včetně jejich zanesení do mapy. Součástí analýzy je zároveň posouzení kapacitních nároků na výstavbu sportovní haly v návaznosti na demografickou analýzu, výsledky dotazníkového šetření a komparaci příkladů sportovních hal v dalších městech. Celý dokument bude zároveň sloužit jako dílčí podklad pro tvorbu integrovaného plánu rozvoje města. Kompletní verzi koncepce sportu můžete zobrazit po kliknutí na obrázek níže.

Studie proveditelnosti sportovní haly v Břidličné

Předmětem studie proveditelnosti byla sportovní hala ve městě Břidličná. Sportovní hala byla dokončena na začátku devadesátých let, v současné době je v nevyhovujícím stavu, hala je tudíž nevyužívaná. V případě zprovoznění představuje hala vysoké provozní náklady. Hala je navíc primárně koncipována pro potřeby soutěžního sportu. Záměrem studie proveditelnosti bylo poskytnout představitelům města analýzu zahrnující šetření na straně nabídky a poptávky, odhad spádové oblasti sportovní haly a především posouzení, zda by byla hala efektivní jak společensky, tak ekonomicky - do jaké míry by provoz haly zatěžoval rozpočet města.

Přehled realizovaných projektů


 

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

© 2014-2019 LOKAL SPORT