CO JE TO SPORTOVNÍ BENCHMARKING

Sportovní Benchmarking je motivující a transparentní přístup k hodnocení efektivnosti podpory sportu provozu sportovních zařízení na lokální úrovni, zejména provozně náročných sportovišť – plaveckých bazénů, zimních stadionů nebo sportovních hal. Zjistíte, jak si stojíte ve srovnání s jinými městy i konkrétními sportovišti v široké škále srovnatelných parametrů, na základě výsledků budete moci činit vhodná opatření organizačního, provozního nebo investičního charakteru. Na rozdíl od jiných nástrojů jde Sportovní Benchmarking na úroveň konkrétních provozních aspektů, které lze srovnávat.

V oblasti sportu byl benchmarking uveden ve Velké Británii ke zvýšení efektivnosti. Nástroj byl dále standardizován v ČR na základě konzultací se zástupci samospráv a provozovateli sportovišť. Jeho význam posiluje s tlakem na efektivnost a růstem provozních nákladů sportovišť.

 +420 728 713 727

Souhrnnou informační brožuru můžete stáhnout a vytisknout zde:

Celá struktura včetně konkrétních ukazatelů je k dispozici zde:


 

OPODSTATNĚNÍ SPORTOVNÍHO BENCHMARKINGU A KOMU JE URČEN

Výsledky Vám pomohou určit, jaká dělat strategická rozhodnutí i konkrétní opatření, aby byla podpora sportu a provoz sportovních zařízení co nejefektivnější a dlouhodobě udržitelný. Sportovní Benchmarking tak motivuje město zvyšovat efektivnost provozu sportovních zařízení i podpory a rozvoje sportu jako celku.

Benchmarking také reaguje na potřebu samospráv vytvořit komunikační platformu ke sdílení zkušeností v oblasti rozvoje sportu. Součástí spolupráce tak je nejen zpracování výsledků, ale také průběžné sdílení dobré praxe, informace o dotačních titulech i sdílení aktuálních trendů prostřednictvím Konference Sportovního Benchmarkingu.

Sportovní Benchmarking i uvedená koference jsou určeny lokálním politikům i úředníkům v oblasti rozvoje sportu, představitelům příspěvkových organizací, organizačních složek či obchodních společností provozujících městská sportoviště.


 

JAK PRAKTICKY SPORTOVNÍ BENCHMARKING PROBÍHÁ

Od ledna do dubna dochází ke sběru a analýze dat*, součástí je osobní návštěva a jednání se zástupci samosprávy a provozu sportovních zařízení. V průběhu srpna a září obdržíte souhrnnou zprávu s výsledky a doporučeními, na níž navazují osobní konzultace. Budete tak moci zanést případná opatření do rozpočtu pro následující rok.

Ve druhé polovině listopadu se koná Konference Sportovního Benchmarkingu. Účastníkům konference jsou prezentovány hlavní poznatky, vyplývající trendy a doporučení. Oceněny jsou nejlepší výsledky hodnocení efektivnosti v rámci zkoumaných oblastí. Nejlepší města obdrží označení vítězů v rámci různých kategorií hodnocení efektivnosti.

Na konferenci vystupují další odborníci a zástupci samospráv, dochází ke sdílení dobré praxe a trendů ve sportu a provozu sportovních zařízení. V průběhu roku i prostřednictvím konference budete pravidelně informováni o dotačních titulech nejen z prostředků státního rozpočtu.


 

JAKÉ JSOU TYPY BENCHMARKINGU A JAKÁ JE CENA

 

Obce a města do 10 000 obyvatel

Cena Sportovního Benchmarkingu:  15 000 Kč

Stanovená cena je včetně účasti na konferenci s neomezeným počtem zástupců obce či města. Co vše je dále součástí naleznete níže.

 

 

 

 

Města nad 10 000 obyvatel

Cena Sportovního Benchmarkingu:  22 000 Kč

Stanovená cena je včetně účasti na konferenci s neomezeným počtem zástupců města. Co vše je dále součástí naleznete níže.

Sportovní Benchmarking reflektuje sídelní strukturu ČR včetně rozdílné sportovní vybavenosti.  Města jsou zařazena nejen do velikostních kategorií. Konkrétní ukazatele (například o efektivnosti provozu zimního stadionu nebo plaveckého bazénu) jsou srovnávány také podle dalších charakteristik (například právní forma, dispozice). V rámci každé oblasti je definován soubor ukazatelů, jejichž přehled je k dispozici zde.


 

CO JE SOUČÁSTÍ SPORTOVNÍHO BENCHMARKINGU

 • Podrobné hodnocení v rámci definované struktury.
 • Souhrnná analytická zpráva včetně interpretace výsledků a doporučení.
 • Osobní konzultace se zástupci města.
 • Osobní konzultace se zástupci provozovatele sportovních zařízení.
 • Účast na Konferenci Sportovního Benchmarkingu pro libovolný počet zástupců města.
 • Označení vítězů v rámci hodnocených kategorií a věcné ceny.
 • Průběžné informace o financování z dalších zdrojů prostřednictvím newsletteru a sociálních sítí.
 • Pravidelné informování o tuzemských i zahraničních trendech z prostředí rozvoje sportu a provozu sportovních zařízení.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlásit se může jakékoliv město či obec s minimální velikostí 4 000 obyvatel, přihlásit se lze také prostřednictvím organizace pro správu sportovních zařízení města.

Přihlásit se lze do 31. 1. 2023.

 

Nebo nás můžete přímo kontaktovat zde:


   

  PRINCIPY A ZÁSADY SPORTOVNÍHO BENCHMARKINGU

  • Konkrétní výsledky Vašeho města jsou veřejné pouze Vám.
  • Naší zásadou a silnou stránkou je osobní přístup a pravidelná osobní komunikace.
  • Sběr dat je na straně zpracovatele a vychází především z veřejně dostupných zdrojů.
  • Samosprávy nejsou rozděleny jen podle velikosti, ale také podle dalších kritérií.
  • Sportovní benchmarking se neustále vyvíjí na základě zpětné vazby z měst a trendů v oblasti sportu.
  • Spolupráce je nezávazná, města a obce se nezavazují pokračovat v dalších letech.
  • Cílem není pouze poskytovat výsledky analýzy, ale vytvořit komunikační platformu pro obce, pracovníky úřadů a představitele sportovních zařízení.

   

  Hlavní strana    Odborné zaměření   Naše služby     Realizované projekty    O nás   Kontakt

   

  ©  2014–2023   LOKAL SPORT