CO JE TO SPORTOVNÍ BENCHMARKING

Sportovní benchmarking je motivující systém hodnocení kvalitativních i kvantitativních poměrových ukazatelů efektivnosti podpory a rozvoje sportu na lokální úrovni. Sportovní benchmarking Vám odpoví na otázku, jak si vaše město stojí ve srovnání s jinými městy v různých parametrech. V oblasti sportu byl poprvé benchmarking využit na úrovni samospráv ve Velké Británii s cílem zvýšení kvality a efektivnosti podpory sportu a provozu sportovních zařízení.


 

CO JE ZÁMĚREM SPORTOVNÍHO BENCHMARKINGU A PRO KOHO JE URČEN

Záměrem Sportovního benchmarkingu je poskytovat účastníkům – městům a obcím – data a hodnocení týkající se podpory rozvoje sportu a efektivnosti provozu sportovních zařízení. Těžištěm spolupráce je pak prezentace výsledků, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe prostřednictvím pravidelné Konference Sportovního benchmarkingu. Benchmarking je tak určen zejména vedení obcí a měst, úředníkům v oblasti rozvoje sportu, členům sportovních komisí nebo představitelům příspěvkových organizací, organizačních složek či obchodních společností provozujících městská sportovní zařízení.


 

JAKÉ JSOU TYPY BENCHMARKINGU A JAKÁ JE CENA

 

Sportovní benchmarking reflektuje rozmanitou sídelní strukturu České republiky včetně specifické sportovní vybavenosti obcí a měst. Ta jsou proto zařazena nejen do dvou základních velikostních kategorií (modulů). Analýzy jednotlivých oblastí (například provoz zimního stadionu či dotace z rozpočtu města) lze dále srovnávat také napříč těmito základními kategoriemi podle dalších charakteristik.

OBCE A MĚSTA DO 10 000 OBYVATEL

Cena účasti ve Sportovním Benchmarkingu:

12 500 Kč

(včetně účasti na Konferenci s neomezeneým počtem zástupců obce/města)

OBCE A MĚSTA NAD 10 000 OBYVATEL

Cena účasti ve Sportovním Benchmarkingu:

15 000 Kč

(včetně účasti na Konferenci s neomezeným počtem zástupců obce/města)

CO JE SOUČÁSTÍ SPORTOVNÍHO BENCHMARKINGU

 • Hodnocení celkové finanční podpory sportu z rozpočtu města/obce
 • Hodnocení dotační podpory sportu z rozpočtu města/obce
 • Hodnocení provozních a investičních výdajů z rozpočtu města/obce
 • Souhrnná zpráva včetně interpretace výsledků
 • Osobní konzultace ve vašem městě/obci
 • Účast na Konferenci Sportovního Benchmarkingu
 • Průběžné informace o možnostech financování sportu z externích zdrojů (dotace státu, EU, soukromé zdroje atp.)
 • Pravidelné informování o nových trendech a dobré praxi z prostředí rozvoje sportu v českém i mezinárodním kontextu
 • Hodnocení celkové finanční podpory sportu z rozpočtu města/obce
 • Hodnocení dotační podpory sportu z rozpočtu města/obce
 • Hodnocení provozních a investičních výdajů z rozpočtu města/obce
 • Hodnocení efektivnosti provozu krytého plaveckého bazénu
 • Hodnocení efektivnosti provozu zimního stadionu
 • Hodnocení efektivnosti provozu letního koupaliště
 • Souhrnná zpráva včetně interpretace výsledků
 • Osobní konzultace ve vašem městě/obci
 • Účast na Konferenci Sportovního Benchmarkingu
 • Průběžné informace o možnostech financování sportu z externích zdrojů (dotace státu, EU, soukromé zdroje atp.)
 • Pravidelné informování o nových trendech a dobré praxi z prostředí rozvoje sportu v českém i mezinárodním kontextu

 

HLAVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY SPORTOVNÍHO BENCHMARKINGU

 • Konkrétní výsledky vaší obce (vašeho města) jsou veřejné pouze pro Vás.
 • Sběr dat je na straně zpracovatele SB a vychází především z veřejně dostupných zdrojů, případně osobních konzultací.
 • Obce a města nejsou rozdělena jen striktně podle počtu obyvatel, ale také podle dalších kritérií (sportovní vybavenost, poloha).
 • SB se neustále vyvíjí na základě zpětné vazby od měst a obcí a trendů v oblasti sportu a volného času.
 • Cílem SB není jen poskytovat výsledky samotné analýzy, ale vytvořit širší komunikační platformu pro obce a města, resp. pracovníky úřadů či představitele sportovních zařízení.
 • Spolupráce je nezávazná, města a obce se nezavazují pokračovat v SB v dalších letech.

 

Hlavní strana    Odborné zaměření   Naše služby     Realizované projekty    O nás   Kontakt

 

©  2014–2022   LOKAL SPORT