photo-1439736637365-748f240b24fb

 

   Zaměření

 Naše odborné zaměření zahrnuje 10 základních témat:

 • strategické dokumenty sportu měst a obcí
 • studie proveditelnosti sportovišť
 • zhodnocení a návrh sportovní vybavenosti města
 • ekonomika a efektivnost sportovních zařízení
 • výzkum sportovní participace
 • analýza nabídky a poptávky sportovních služeb
 • management a marketing sportovních zařízení
 • návrh, realizace a evaluace sportovních programů a akcí
 • sociální integrace a sport
 • kvalita služeb, spokojenost zákazníků

   Metody a nástroje pro analýzu

    Používáme následující metody a techniky sběru a analýzy dat:

 • dotazníkové šetření v obci
 • kvalitativní výzkum
 • studie proveditelnosti - feasibility study
 • ekonomická analýza sportovních zařízení
 • analýza nákladů a přínosů (cost/benefit)
 • on-line dotazování
 • marketingový výzkum
 • průzkum kvality služeb (SERVQUAL)
 • geografická analýza založená na GIS
 • hodnocení sociální návratnosti investic do sportu (SROI)
     

 

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

© 2014-2019 LOKAL SPORT