Popelka_text prace

Oponenti disertační práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (VŠE v Praze); Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. (FSV UK, VŠE v Praze)