HODNOCENÍ PRÁVNÍCH FOREM PROVOZU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

S rostoucím tlakem na efektivnost veřejných rozpočtů a růstem provozních výdajů sportovních zařízení se města logicky snaží nalézt optimální model provozu sportovních zařízení. Sportovní zařízení jsou často roztříštěna mezi různé poskytovatele, což pak ovlivňuje nejen jejich efektivnost, ale také možnosti dosáhnout na různé dotační tituly. Efektivní cestou k poskytování sportovních zařízení je komplexní přístup, ať už se bude jednat o jejich poskytování příspěvkovou organizací, obchodní společností, přímé poskytování nebo dlouhodobý pronájem třetím osobám.

Sportovní zařízení jsou z ekonomického pohledu smíšenými statky, vyžadují tak specifické přístupy k poskytování, neboť jejich přínos a efektivnost nelze hodnotit jen z pohledu ekonomické efektivnosti. Každému městu a jeho specifickému kontextu tak vyhovuje unikátní přístup, který bude reflektovat sportovní vybavenost, maximalizovat přínosy sportovních zařízení a zároveň bude pro město tou nejefektivnější variantou.


S cílem vymezení optimálního přístupu k provozu sportovních zařízení se snažíme zodpovědět následující otázky:

Jaký je technický stav sportovních zařízení?

Jaké jsou potenciální cílové skupiny sportovních zařízení?

Jaká sportovní zařízení zahrnout pod zamýšlenou organizaci?

Jaké jsou personální požadavky na provoz jednotlivých zařízení?

Jakou zvolit právní formu provozu sportovních zařízení?

Jak efektivně spojit provoz sportovních zařízení a finanční podporu sportu z rozpočtu města?

Jak efektivně propojit provoz sportovních zařízení s dalšími činnostmi samosprávy?

Jaké jsou možnosti generování dalších příjmů sportovních zařízení?


Nejen na tyto otázky se snažíme nalézt odpovědi, přičemž vždy vycházíme ze současného stavu v daném městě či obci. Analýza tak vychází především ze souhrnu dat a poznatků přímo z provozu sportovních zařízení, aby rozhodnutí o budoucím přístupu k poskytování sportovních zařízení bylo podpořené relevantními argumenty a zároveň odpovídalo lokálnímu prostředí.

Porovnáme různé varianty uspořádání a právních forem, budeme se zabývat výhodami a nevýhodami různých přístupů, na základě toho doporučíme nejefektivnější přístup k provozu sportovních zařízení a jejich poskytování sportovním organizacím i široké veřejnosti, který bude odpovídat podmínkám konkrétního města.


Hlavní strana    Odborné zaměření   Naše služby     Realizované projekty    O nás   Kontakt

 

©  2014–2023   LOKAL SPORT