Studie proveditelnosti

Realizujeme studie proveditelnosti sportovních a volnočasových zařízení, které odpovídají nejvyšším nárokům na tento typ dokumentu a zároveň standardům Evropské unie. Jedná se o strategický dokument, který je souborem relevantních informací o projektu před samotnou realizací stavby. Zpracováváme studie proveditelnosti pro představitele státní správy, samospráv, investory, zástupce sportovních klubů nebo soukromé společnosti.

Současné prostředí klade vysoké nároky na efektivní provoz sportovních zařízení, pokud je zařízení poskytováno neefektivně, rostou dále náklady na jeho provoz. Aby bylo možné zařízení provozovat i v budoucnosti s co možná nejnižšími provozními náklady a dlouhodobě naplňovat jeho hlavní účel, je třeba důsledně plánovat jeho využití. Je tak nutné zabývat se mimo jiné současnou nabídkou a poptávkou po souvisejících službách v příslušné lokalitě. Studie proveditelnosti se skládá z několika částí. Zahrnuje především konzultace s hlavními zúčastněnými stranami, interními a externími aktéry. Provádíme posouzení několika možností realizace s důrazem na finanční životaschopnost, lokalitu a životní prostředí.

Při realizaci se snažíme najít odpovědi na následující otázky:

 • Jaká sportovní zařízení analyzovaná oblast potřebuje?
 • Jaké budou náklady na vybudování a provoz jednotlivých variant?
 • Která lokalita je na základě různých faktorů nejvhodnější?
 • Jaké návrhy budou nejlépe vyhovovat různým lokalitám?
 • Je rekonstrukce stávajícího zařízení vhodným řešením?
 • Jaké jsou možnosti financování a samofinancování sportovního zařízení?
 • Jaké jsou vhodné varianty managementu sportovního zařízení?
 • Jaké kroky by měly následovat po zpracování studie proveditelnosti?

Studie proveditelnosti vyhovující požadovaným normám EU má obvykle následující strukturu:

 • Analýza současné situace z ekonomického pohledu, nastínění možných variant
 • Průzkum současné nabídky a poptávky v určeném segmentu
 • Analýza navrhovaných variant umístění sportovního zařízení
 • Facility mix - současná nabídka definovaných služeb
 • Byznys plán sportovního zařízení
 • Finanční udržitelnost
 • Varianty managementu zařízení
 • Shrnutí posuzovaných variant
 • Praktická doporučení

  

Hlavní strana   -   Odborné zaměření   -  Naše služby   -   Benchmarking obcí a měst   -   Realizované projekty   -   O nás   -   Kontakt

 

© 2014 - 2019 LOKAL SPORT